top of page

Op een dag een Muziekspektakel

Wat:
Een workshop voor iedereen met of zonder voorkennis van muziek.
De bedoeling is dat de deelnemers op het einde van de rit een muziekvoorstelling uitvoeren.
Verborgen muzikale talenten komen boven door de ontdekking van percussie-instrumenten en van elektronische apparatuur.

Doelgroep:
vanaf acht jaar
Maximum aantal deelnemers per sessie: 30

Doelstellingen:
Via het wordingsproces van de voorstelling de verschillende wetmatigheden van muziek, theater en andere podiumkunsten doorgeven.
Belangrijk zijn ook de improvisaties die een frisse invloed hebben op een uitvoering kunnen hebben.
Zin voor compositie met klanken aansporen. Eigen arrangementen maken op bestaande muziek.
Leren een verhaal overbrengen.
Een groepsgevoel ervaren.
Het belang van communicatie in een groepsproces aantonen.

Inhoud:
Eerst wordt de groep deelnemers ingewijd in de verschillende mogelijkheden die de meegebrachte instrumenten bezitten om klanken te produceren.
Diverse speeltechnieken worden demonstratief aangebracht.
Vervolgens wordt er overlegd met de groep wat er naar een publiek toe kan worden gespeeld.
We putten uit de mogelijkheden van de eigen meegebrachte instrumenten en de beproefde stukken uit de producties van Op(Slag en Tijd).
Tijdens de repetities leren de deelnemers de verschillende moeilijkheden ervaren en kunnen ze gaandeweg de oplossingen ervoor bedenken, alleen of in samenspraak.
Dan komt het moment om alles in een seriële vorm te gieten. Het belangrijke element TIMING speelt nu een grote rol. Naar het einde van de workshop komt de stresserende tijdsdruk even opduiken. Dan wordt de voorstelling gespeeld voor een publiek. Nadien volgt het zalige gevoel om in groep eventjes een eigen sfeer te hebben opgebouwd.

Vorm:
Dit is een meespeelvoorstelling waarin de deelnemers zelfs zonder voorkennis van muziek de aangeleerde muziekstukken en eigen werk brengen onder leiding van Fernand Buyls.
Eerst wordt er kennis gemaakt met de diverse meegebrachte instrumenten.
Nadien wordt er geïmproviseerd en het scenario van de voorstelling bedacht.
Percussie-instrumenten maar ook modern elektronisch materiaal worden door de deelnemers bespeeld en zorgen samen met zang en rap voor een geestdriftige show.
Na de repetities spelen we voor een publiek (met zaalgeluidsinstallatie).
Uitermate geschikt voor een muzisch project of voor een feestprogramma.

Duur:
vier uur
De sessie kan ook gesplitst worden in sessies van twee uur voor twee groepen

Praktisch:
Een podium of speelruimte van 6 m op 5 m is vereist
De geluidsinstallatie wordt door de speler zelf meegebracht.
Een stopcontact 220V/10A op het podium en een ruime tafel is enkel nodig.
Een opbouwtijd van een uur voor de workshop is gewenst.

Uitkoopsom:
350€ 
Vervoerskosten: 0,34€/km vanuit Gent

bottom of page