top of page

Op een dag een Wereldhit maken

Wat:
een workshop over het maken van een professionele muziek-opname.
workshop voor iedereen met of zonder voorkennis van muziek of geluidstechniek.
Voor  “Op een dag een wereldhit maken” komt Fernand Buyls met een mobiele opnamestudio naar de school.

Doelgroep:
vanaf acht jaar
Maximum aantal deelnemers per sessie: 30

Doelstellingen:
Polyvalente inzichten creëren over muziek en techniek.
Het nut van communicatie tijdens een gemeenschappelijk proces aantonen.

Inhoud:
Een volledige geluidsopnamestudio wordt gebouwd. Duiding over geluid, akoestiek, microfonen, connectoren, signaalroutes, mengpaneel, bandopnemers, effectapparatuur… wordt op een demonstratieve wijze gegeven.
Dan volgt het opnemen zelf.
De deelnemers kunnen met hun meegebrachte muziekinstrumenten een professionele opname maken.
Er zijn ook enkele elektronische muziekinstrumenten aanwezig die na een korte initiatie door iedereen bespeeld kunnen worden. Zang en samenzang worden na repetities vlekkeloos opgenomen.
Iedereen wordt om beurt even producer, regisseur of opnametechnicus.

Vorm:
Alles wordt digitaal opgenomen en kan na verloop gemixed worden tot een CD.
De moeilijkheidsgraad wordt steeds aangepast aan de samenstelling van de deelnemersgroep.
Een CD met de door deelnemers uitgevoerde stukken is het eindresultaat.
Dit bevat eigen werk uitgevoerd op een meegebracht lievelingsinstrument en ter plaatse aangeleerde muziekstukken uit de voorstellingen van Op (Slag en Tijd). Zo komen steeds alle deelnemers aan bod.
Stap voor stap wordt intussen door Fernand Buyls, zelf meer dan 20 jaar geluidsingenieur, uitleg gegeven over het hoe en waarom van de opnametechnieken.

Duur:
vier uur
De sessie kan ook gesplitst worden in sessies van twee uur voor twee groepen

Praktisch:
Een podium of speelruimte van 6 m op 5 m is vereist
De geluidsinstallatie wordt door de speler zelf meegebracht.
Een stopcontact 220V/10A op het podium en een ruime tafel is enkel nodig.
Een opbouwtijd van een uur voor de workshop is gewenst.

Uitkoopsom:
350€ 
Vervoerskosten: 0,34€/km vanuit Gent

bottom of page